امروز دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ ۰۲:۳۰

سپنتا پلیمر

هانیه روشن دل

Iran

تهران - تهران

کیلومتر 9 جاده قدیم کرج ، خیابان شهید باقری ، شهرک صنعتی سرمایه گذاری سپنتا

  • ۰۲۱ ۶۶۲۵۹۸۱۶
  • ۰۲۱ ۶۶۲۵۹۸۱۷

۰۶۱۳۳۳۹۶۵۷۷,۸

۶۶۲۵۹۸۱۸

www.sepantapolymer.net